Vrednotenje nepremičnin

Na podlagi vašega naročila v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, cenilci in izvedenci gradbene stroke z dolgoletnimi izkušnjami, strokovno in kakovostno izvajamo cenitve in izvedenska mnenja za oceno vrednosti nepremičnin in zemljišč za različne namene.

Vrednost nepremičnine je predvsem odsev njene lokacije, stanja v trenutku prodaje, zamenljivosti, redkosti in časa, ki ga imamo na voljo za prodajo.

Spremljamo, delujemo in posredujemo na trgu nepremičnin predvsem v Ljubljani in njeni okolici in na Primorskem. Vam pa z veseljem priskočimo na pomoč tudi drugje po Sloveniji.

Na podlagi vašega naročila v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, cenilci in izvedenci gradbene stroke z dolgoletnimi izkušnjami, strokovno in kakovostno izvajamo cenitve in izvedenska mnenja za oceno vrednosti nepremičnin in zemljišč za različne namene: zasebne, sodne, davčne, bančne – hipoteke, hipotekarna jamstva, odmere davka, lastninska preoblikovanja, ocene vlaganj, realne tržne vrednosti, dedovanja, zavarovanja ipd.

Osnovni koraki našega sodelovanja:

  • Svetujemo pri pripravi nepremičnine za prodajo
  • Skupaj z naročnikom določimo časovni okvir prodaje oz. oddaje
  • Ugotovimo pravno stanje in pregledamo celotno zemljiškoknjižno dokumentacijo in eventuelno dodatno dokumentacijo (odvisno od vsake posamezne nepremičnine in njenega namena za uporabo) 
  • Ocenimo tržno vrednost nepremičnine
  • Pripravimo oceno vrednosti eventuelne potrebne investicije

RENEX, nepremičnine in svetovanje, d.o.o.

Brilejeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 031 000 293

E: ksenija.mihajlovic@renex.si i